Hungry Fingers – Przedstawiciel T&T w Polsce
Galeria Labirynt
KUL CAN
Instytut Psychologii KUL
Wydział Artystyczny UMCS
Wydział Pedagogiki UMCS
Texture Sp.z o.o.

Fundacja Biznes Edukacja Rozwój