JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE – Typhlo & Tactus (T&T)

W konkursie udział wziąć może każdy mieszkaniec jednego z krajów zaproszonych przez przez Les Doigts Qui Rêvent. W tym roku po raz pierwszy gościć będziemy Ukrainę! Uczestnicy przesyłają swoje prace na adres krajowego przedstawiciela T&T, który zorganizuje proces selekcji. Uczestnicy mogą zaproponować dowolną liczbę książek spełniających warunki określone w regulaminie.

Do każdej książki musi być dołączony formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszeń, krajowi przedstawiciele T&T powołują jury, które wybiera do 5 najlepszych propozycji na międzynarodowy etap konkursu. Oceniane są jakość i atrakcyjność dotykowych ilustracji, tekst, oprawa, kolory i kontrast, styl, możliwość powielania książki i wreszcie format i dostosowanie do wieku.  

Najlepsze propozycje z każdego kraju (maksymalnie 5) są następnie przesyłane przez przedstawiciela krajowego do międzynarodowego jury T&T, składającego się z reprezentantów organizacji założycielskich. W 2024 roku książki będą wysłane do Lublina. Jury T&T spotyka się w ciągu dwóch dni, aby zdecydować, które prace nagrodzić I, II i III nagrodą, Każdy z międzynarodowych sędziów uhonoruje też jedną z książek specjalnym wyróżnieniem.

Ogłoszenie wyników XVI. edycji konkursu odbędzie się w dwóch etapach:
– Książki nagrodzone i wyróżnione w krajowej części konkursu (Typhlo & Tactus Polska): 30 czerwca 2024.

Spośród tych książek krajowe jury wybierze pięć prac, które będą reprezentować Polskę w międzynarodowym etapie konkursu (Typhlo&Tactus).

Ogłoszenie wyników XVI. edycji międzynarodowego konkursu Typhlo&Tactus: 8-go października 2024.

Po konkursie książki będą zaprezentowane na ogólnodostępnej wystawie a następnie odesłane na adresy krajowych przedstawicieli T&T, którzy przekażą je autorom. Stowarzyszenie Les Doigts Qui Rêvent. może zwrócić się do autorów o zgodę na publikację ich książki na komercyjnych zasadach.

Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Książki powinny być zapakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniem podczas transportu i wysłane jako przesyłka rejestrowana (polecona, paczka lub kurierska). Krajowi przedstawiciele Typhlo&Tactus nie biorą odpowiedzialności za zniszczenia powstałe podczas transportu książek.

Ostateczny termin dostarczenia książek na adres przedstawiciela krajowego w Polsce: 31 maja 2024.

Adres: HUNGRY FINGERS, Żarnowiecka 4/18, 20-630 Lublin.

formularz zgłoszeniowy wkrótce pojawi się na stronie

Kraje uczestniczące w konkursie Typhlo&Tactus.
Belgia, Brazylia, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Indie, Iran, Litwa, Włochy, Kanada, Kolumbia, Niemcy, Polska, Republika Czeska, RPA, Rosja (uczestnictwo czasowo zawieszone przez organizatorów), Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Korea Pd., USA, Ukraina, Wielka Brytania.
Organizacje założycielskie
• Belgia – EQLA
• Brazylia – Instituto Benjamin Constant
• Francja – Les Doigts Qui Rêvent
• Holandia – VISIO
• Polska – Hungry Fingers
• Republika Czeska – Stredisco Pane Rece
• Włochy – Fondation Hollman; Federazione Pro Ciechi
• Wielka Brytania – ClearVision