Typhlo&Tactus Polska to krajowy etap międzynarodowego konkursu Typhlo&Tactus organizowanego od 2001 roku przez francuskie stowarzyszenie Le Doigts Qui Rêvent. Zaszczyt zorganizowania XVI. edycji konkursu przypadł Lublinowi.

W krajowej części konkursu wyłonionych zostanie pięć książek, które będą reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony a także do wczesnego (niezobowiązującego) zgłoszenia gotowości wzięcia udziału w konkursie wysyłając wiadomość na adres: kontakt@tactuspoland.eu. Umożliwi to przekazywanie na bieżąco przydatnych informacji – np. o warsztatach tworzenia dotykowych ilustracji, o dostępnych technologiach a także komunikatów nadsyłanych przez Les Doigts Qui Rêvent – pomysłodawcy i głównego organizatora międzynarodowej części konkursu.

Termin nadsyłania książek na konkurs: 
Dla autorów wysyłających ‘kompletne’ propozycje, tj. książki
spełniające wszystkie wymogi opisane w regulaminie (tekst w
powiększonym druku i w brajlu, tłumaczenia tekstów na język
angielski i francuski) – 31 sierpnia 2024.

Autorzy wymagający pomocy w przygotowaniu tekstów w brajlu
proszeni są o zgłoszenie takiej potrzeby i przesłanie krajowemu
przedstawicielowi konkursu cyfrowej wersji tekstu możliwie
najwcześniej, nie później niż 31 lipca 2024.

Ogłoszenie wyników krajowego etapu konkursu (Typhlo&Tactus
Polska): 15 września 2024
Ogłoszenie wyników międzynarodowego etapu konkursu
(Typhlo&Tactus): 8 października 2024

Adres, na który należy wysłać książki:
„EDUKACJA”
Galeria Labirynt 
ul. ks. J. Popiełuszki 5
20-052 LUBLIN,
Poland

Osoba do kontaktu:
Bogusław 'Bob’ MAREK
e-mail: kontakt@tactuspoland.eu
Tel. kom. (w nagłych, ważnych sytuacjach): +48 502 124 397

Powodzenia!
Bogusław MAREK
(Przedstawiciel Polski w konkursie Typhlo&Tactus)

Zapraszamy na stronę www.tactus.org gdzie można zapoznać się z wynikami poprzednich konkursów, obejrzeć przykłady książek i uzyskać wiele cennych informacji dotyczących konkursu.